Majkoltrans Sp. z o.o.

Usługi

Nasza firma wykorzystując narzędzia w postaci zewnętrznych usług ma na celu odciążenie bieżącej działalności zainteresowanego przedsiębiorstwa od działalności pomocniczej.

Skupienie w wyspecjalizowanej organizacji takich form działalności pomocniczych jak transport kolejowy czy transport wewnętrzny pozwala firmie na poprawę efektywności działania poprzez, obniżkę kosztów działalności pomocniczej, efektywniejsze wykorzystanie majątku trwałego oraz zarządzanie kapitałem ludzkim.

Oferujemy

  • Wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy (licencjonowany przewoźnik)
  • Przyjęcie na zasadach outsourcingu do eksploatacji bocznic kolejowych wraz ze środkami trwałymi i zasobami ludzkimi
  • Bieżące utrzymanie infrastruktury i suprastruktury kolejowej
  • Spedycję kolejową wraz z realizacją wszelkich zadań od punktu nadania do punktu przeznaczenia
  • Obsługę transportu wewnątrzzakładowego
  • Naprawę infrastruktury kolejowej
  • Projektowanie i analizy techniczno–ekonomiczne przedsięwzięć w zakresie transportu kolejowego